សមាគមប្រភពល្អកម្ពុជា បានបញ្ជូននិស្សិតចំនួន២២នាក់ ទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសហ្សកដានី

សមាគមប្រភពល្អកម្ពុជា បានបញ្ជូននិស្សិតចំនួន២២នាក់ ទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសហ្សកដានី

Spread the love
Digiqole Ad
សមាគមប្រភពល្អកម្ពុជា បានបញ្ជូននិស្សិតចំនួន២២នាក់ ទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសហ្សកដានី ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភអាហារូបករណ៍រយ:ពេល៥ឆ្នាំពីសប្បុរសជននៃរដ្ឋគូវែត
នាល្ងាចថ្ងៃចន្ទទី២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣នេះ។

ប្រភព៖ CGSA Media
Digiqole Ad

Related post