ប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រកាសពិធីរៀបអភិសេកព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលម៉ាទីន ដ៏មានប្រជាប្រិយនៅថ្ងៃ៧មករាឆ្នាំ២០២៤

ប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រកាសពិធីរៀបអភិសេកព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលម៉ាទីន ដ៏មានប្រជាប្រិយនៅថ្ងៃ៧មករាឆ្នាំ២០២៤

Spread the love
Digiqole Ad

តាមរាជបញ្ជារបស់ព្រះចៅ Sultan Haji Hassanal Bolkiah ប្រទេសប្រ៊ុយណេបានប្រកាសពិធីរៀបអភិសេករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Abdul Mateen និង Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah binti Adam នៅថ្ងៃទី ៧ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ បន្ទាប់មកនឹងមានពិធីបែបប្រពៃណីផ្សេងៗរហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ មករា ឆ្នាំ២០២៤។

Digiqole Ad

Related post